הבית בחישולי כרמל_1948_1952_מקור ספריית
Gottlieb Beilharz House at Neuhardthof

Documentation 

Client: Carmel forge

Location: Tirat Carmel

2016

In collaboration with Arch. Adi Har-Noy 

The House 1948-1952. Source: Haifa University library & Hahotrim archive

The study was commissioned by Carmel Forge Industries in 2016 in support of a new masterplan. It includes historic research and a physical survey of a three-story stone structure within the factory’s grounds, the last remaining house of the late 19th century Templer colony of Neuhardthof.

הבית בחישולי כרמל חזית מערבית_1948_1952_

The House 1948-1952. Source: Haifa University library & Hahotrim archive

הבית בחישולי כרמל חזית מערבית_2_1948_195
הבית בחישולי כרמל חזית מערבית_2_1948_195

press to zoom
הבית בחישולי כרמל חזית מערבית_2_1948_195
הבית בחישולי כרמל חזית מערבית_2_1948_195

press to zoom
1/1